JOUW ZAAK IN VENUEZ?

Bij VENUEZ Modern Hospitality Journal leggen we de focus op het concept, de ondernemer(s) en het design van de zaak. De reportages zijn een redactionele invulling en geen betalende publiciteit.

Bij VENUEZ gaan we als volgt te werk:

1. De zaak komt op onze longlist als één van de drie hierboven vermelde eigenschappen onderscheidend zijn in vorm, verhaal en/of beeld.

2. We ontvangen een 5-tal foto's, een beschrijving en contactgegevens van eigenaar/zaakvoerder van de zaak door ofwel de eigenaar(s), de architect of een toeleverancier.

3. De onafhankelijke redactie kiest voor het eerstvolgende nummer(s) de definitieve concepten die in het blad verschijnen. Dit wil zeggen dat een concept niet langer dan 6 maanden mag open zijn of een ingrijpende restyling heeft ondergaan op het moment dat het in ons magazine verschijnt.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen venue reports (volledige reportage) en list items (kleinere vermelding). Rekeninghoudend met de bovenvermelde eigenschappen beslist de redactie onafhankelijk voor welke rubriek jouw zaak in aanmerking komt.

4. Als de zaak de selectie haalt, dan neemt onze redactie contact op met de eigenaar of contactpersoon om een telefonisch interview af te nemen en een afspraak in te plannen voor de fotoshoot.

5. Als de zaak in VENUEZ is verschenen, komt deze automatisch op de longlist van mogelijke genomineerden voor de VENUEZ Awards van het jaar van verschijning.