NEW BELGIAN HOSPITALITY

DE KOGEL IS DOOR DE KERK: GISTEREN WERD VOOR FLEXI-JOBS EN OVERUREN DE NIEUWE REGEL ‘BRUTO IS GELIJK AAN NETTO’ GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD. DE MAATREGELEN GAAN DUS VANAF 1 DECEMBER VAN START. MAAR NIET ALLES IS ROZENGEUR EN MANESCHIJN. VOLGENS BART TOMMELEIN, STAATSSECRETARIS VOOR BESTRIJDING VAN DE SOCIALE FRAUDE, ZIJN DEZE MAATREGELEN NOG ONVOLDOENDE GEKEND. HIJ IS ERVAN OVERTUIGD DAT DE IMPACT VAN DEZE NIEUWE REGEL ONDERSCHAT WORDT.

HOOPGEVENDE CIJFERS De jaarresultaten van 2015 lijken op het eerste zicht niet hoopgevend: uit een studie van onderzoeksbureau Graydon begin november blijkt dat heel wat horecazaken vrijwillig hun deuren sluiten. We kunnen ons echter toch focussen op enkele lichtpunten: dit jaar daalde het aantal faillissementen in de horeca met 3,5%. Het aantal vacatures in de horeca steeg het laatste jaar met 12,6%, tegenover 8% in de ganse economie. In de eerste jaarhelft nam het aantal vaste jobs toe met 2.064 en het aantal horecazaken met personeel met 278. Ook de RSZ-inkomsten stegen in dezelfde periode met 2,9%. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein is lovend over deze cijfers. “Het is duidelijk dat ze eerder positief dan negatief zijn. Het kaf wordt van het koren gescheiden, zaken die nergens mee in orde zijn, gaan eruit. In de overige zaken zal de rendabiliteit toenemen, wat zal leiden tot meer witte jobs. We zullen de cijfers verder opvolgen en de maatregelen die nu in voege gaan, tijdig evalueren en bijsturen waar nodig.”

Te weinig horecazaken zijn op de hoogte en als men de maatregelen wel kent, wordt de impact vaak onderschat.
— Bart Tommelein

SUCCES VAN DIENSTENCHEQUES ACHTERNA Vanaf begin december zullen de Belgische horecazaken dus gebruik kunnen maken van flexi-jobs en van meer en goedkopere overuren. Tommelein is ervan overtuigd dat de horeca die maatregelen nog onvoldoende kent. Hij zegt wekelijks onderweg te zijn om de maatregelen in horecazaken uit te leggen. “Te weinig horecazaken zijn op de hoogte en als men de maatregelen wel kent, wordt de impact vaak onderschat.” Tommelein is ervan overtuigd dat de flexi-jobs het succes van de dienstencheques achterna gaan. “Tien jaar geleden dachten we met de dienstencheques 20.000 jobs te creëren, vandaag zijn er maar liefst 150.000 poetshulpen in het wit en met opbouw van sociale rechten aan de slag.”

Dinsdag 1 december is het startpunt van een nieuwe horeca in België.
— Bart Tommelein

DE NIEUWE HORECA Tommelein is resoluut: “Ik heb van bij mijn aantreden geijverd voor extra begeleidende maatregelen voor de horeca. De bruto-is-netto overuren voor het vast personeel stonden zelfs niet in het regeerakkoord. Open Vld heeft hard aan de kar getrokken zodat die maatregelen nog dit jaar in voege zouden gaan. Nu zijn ze er. Ik reken op de sector om een inspanning te leveren en aan te tonen dat ze officieel wil werken. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik zie de kentering gebeuren op het terrein. Dinsdag 1 december is het startpunt van een nieuwe horeca in België.”