ABOUT THE BRUSSELS HOSPITALITY SCENE

DE BRUSSELSE HORECAZAKEN LIJDEN TWEE MAANDEN LATER NOG STEEDS ONDER DE GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN VAN 22 MAART. TOCH KAN VOLGENS VERSCHILLENDE BRUSSELSE ORGANISATIES INTUSSEN WEL EEN LICHT HERSTEL WORDEN VASTGESTELD.

"Er is zo goed als overal een toename van de activiteit merkbaar. We hebben het ergste achter ons gelaten", zegt Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van de Brusselse werkgeversorganisatie Beci. De trendbreuk werd volgens hem ingezet tijdens het Hemelvaartweekend. "Men heeft toen van het betere weer gebruik gemaakt om er weer bovenop te komen". Willockx benadrukt dat niet alle zaken na de aanslagen met grote problemen te maken hadden. Bovendien stelt hij ook vast dat een deel van de activiteit zich verplaatst heeft richting Ukkel, Waterloo en Waver, waar de horecasector boomt.

ZEER BESCHEIDEN HERSTEL
ok Philippe Trine van de Brusselse Horecafederatie maakt melding van een, weliswaar zeer bescheiden, herstel. "De sector draait nu op vijftig à zestig procent van de normale omzet, vlak na de aanslagen was dat dertig procent", klinkt het. Bij de Brussels Hotels Association (BHA) wordt een gelijkaardige verbetering vastgesteld, al ligt de bezettingsgraad in de Brusselse hotels nog altijd twintig tot dertig procent lager dan normaal omdat heel wat toeristen Brussel nog altijd vermijden.

"Kort na de aanslagen bedroeg het verlies voor de hotelsector meer dan vijftig procent. Vandaag, twee maanden na de aanslagen, zijn de verliezen minder, maar het is niet houdbaar", zegt Rodolphe Van Weyenbergh, secretaris-generaal van de BHA. De daling van de bezettingsgraad in de Brusselse hotels is volgens hem vooral merkbaar in de weekends.

 


DEUX MOIS PLUS TARD, LES ÉTABLISSEMENTS HORECA BRUXELLOIS SOUFFRENT ENCORE DE L’IMPACT DES ATTENTATS DU 22 MARS. SELON DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS BRUXELLOISES, ON CONSTATE TOUTEFOIS UNE LÉGÈRE REPRISE.

"On constate pour ainsi dire partout une augmentation de l'activité. Le pire est derrière nous", déclare Olivier Willocx, administrateur délégué de l'organisation patronale bruxelloise Beci. Selon lui, la tendance s’est inversée pendant le week-end de l'Ascension. "On a alors profité du beau temps pour rebondir." Willockx souligne que tous les établissements n’ont pas été confrontés à des problèmes majeurs après les attentats. Il constate en outre qu'une partie de l'activité s’est déplacée vers Uccle, Waterloo et Wavre, où le secteur horeca est en plein essor.

REPRISE TRÈS MODESTE
Philippe Trine, de la Fédération Horeca Bruxelles, rapporte une reprise, bien que très modeste. "Le secteur tourne maintenant à 50-60% du chiffre d'affaires normal. Juste après les attentats, ce chiffre était de 30%", déclare-t-il. À la Brussels Hotels Association (BHA), on constate une amélioration similaire, même si le taux d'occupation des hôtels bruxellois est encore de 20 à 30% inférieur à la normale, parce que de très nombreux touristes évitent encore Bruxelles.

"Peu après les attentats, la perte s’élevait à plus de 50% pour le secteur hôtelier. Aujourd'hui, deux mois après les attentats, les pertes sont moindres, mais la situation n’est pas tenable", déclare Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la BHA. La diminution du taux d'occupation dans les hôtels bruxellois est selon lui particulièrement sensible les week-ends. 

 

Bron/source: Belga