CARLSBERG RESEARCH LAB

CARLSBERG RESEARCH LABORATORY SLAAGDE ERIN OM MET ENKELE GESOFISTICEERDE TECHNIEKEN OPNIEUW HET ALLEREERSTE KWALITEITSBIER TER WERELD TE BROUWEN. HET LAB MAAKTE HIERVOOR GEBRUIK VAN DE ORIGINELE ZUIVERE GIST DIE ONTWIKKELD WERD IN HET CARLSBERG LAB EN DIE AL IN 1883 REVOLUTIONAIR WAS IN DE BIERBROUWERIJ. VERRASSEND GENOEG OVERLEEFDE DE GIST 133 JAAR IN EEN BIERFLESJE IN DE OUDE KELDERS VAN DE BROUWERIJ. TOONAANGEVENDE BROUWERIJEXPERTS ZIJN ER NU IN GESLAAGD OM WAT BESCHOUWD WORDT ALS DE OERVADER VAN DE MEESTE MODERNE BIEREN OPNIEUW TE BROUWEN.

In het verleden was bierbrouwen een onvoorspelbaar proces. Vaak was het bier niet te drinken als gevolg van de zogenaamde ‘bierziekte’. In 1883 veroorzaakte het Carlsberg Research Laboratory een revolutie in de bierbrouwerij met de baanbrekende ontdekking van zuivere gist waardoor het mogelijk werd om van elk brouwsel kwaliteitsbier te maken.

Carlsberg Research Lab

Aangezien bierziekte in die tijd een wijdverspreid probleem was, deelde Carlsberg de zuivere gist, die heel toepasselijk ‘Saccharomyces carlsbergensis’ genoemd werd, gratis uit aan andere brouwers. Vandaag stammen de meeste bieren in de wereld en ook grote internationale merken af van deze zuivere gist. “Zonder deze ontdekking zouden we het soort bier, dat nu 90 procent van de wereldmarkt vertegenwoordigt, niet kennen”, vertelt de vooraanstaande Britse bierhistoricus Martyn Cornell.

Sinds september is de Carlsberg Rebrew voor een beperkte tijd beschikbaar in volgende bars: 
- Archiduc in Brussel
- La Bourla in Antwerpen
- Bier Bar in Louvain-La-Neuve
- Pakhuis in Gent


LE LABORATOIRE CARLSBERG S’EST APPUYE SUR DES TECHNIQUES SOPHISTIQUEES POUR REBRASSER A L’IDENTIQUE LA TOUTE PREMIERE BIERE DE QUALITE AU MONDE. POUR RELEVER CE DEFI, SES EXPERTS ONT UTILISE LA LEVURE PURE D’ORIGINE, QUI AVAIT ETE DEVELOPPEE PAR LE LABORATOIRE CARLSBERG ET QUI AVAIT REVOLUTIONNE, EN 1883 DEJA, L’UNIVERS DE LA BIERE. CETTE LEVURE A SURVECU 133 ANS DANS UNE BOUTEILLE RETROUVEE DANS LES ANCIENNES CAVES DE LA BRASSERIE. AUJOURD’HUI, LES PLUS GRANDS EXPERTS BRASSICOLES ONT REUSSI L’EXPLOIT DE BRASSER UNE CUVEE QUI PEUT ETRE CONSIDEREE COMME L’ANCETRE DE NOS BIERES ACTUELLES.

À ses origines, l’art de la bière est un processus imprévisible. Il n’est pas rare d’obtenir des bières imbuvables – la faute à la ‘maladie de la bière’, comme on l’appelle alors. En 1883, le Laboratoire Carlsberg révolutionne le monde de la brasserie en découvrant une souche pure de levure grâce à laquelle chaque brassin donnera désormais une bière de qualité.

Conscient que la maladie de la bière représentait à l’époque un véritable fléau, Carlsberg décide de mettre gracieusement sa levure pure – judicieusement baptisée ‘Saccharomyces carlsbergensis’ – à la disposition d’autres brasseurs. La majorité des bières actuellement produites dans le monde, de même que les grandes marques internationales, utilisent aujourd’hui encore des souches dérivées de cette levure. Sans cette découverte, nous ne connaîtrions pas les bières qui représentent aujourd’hui 90% du marché mondial”, souligne l’éminent historien britannique Martyn Cornell.

Depuis septembre, la Carlsberg Rebrew est disponible pendant une durée limitée dans les bars suivants:
- Archiduc à Bruxelles
- La Bourla à Anvers
- Bier Barà Louvain-La-Neuve
- Pakhuisà Gand