WE HAVE A WINNER!

Défiler vers le bas pour la texte en Français
Text: Dieter Moeyaert

Ran Van Ongevalle heeft Bacardi Legacy gewonnen. Laat deze zin even tot u doordringen. Een bartender uit het piepkleine en commercieel volstrekt oninteressante België, mocht gisteravond de trofee omhoog steken van één van de belangrijkste cocktailcompetities ter wereld. Dat kan maar één iets betekenen: de bartender in kwestie is een straffe gast.

De competitie was keihard de voorbije dagen in Berlijn. Cocktailgrootheden als Monica Berg, Dante Young, Ian Burrell, Ueno-san en Julie Reiner begeleidden en beoordeelden de kandidaten in een serie van workshops en presentaties. De oorspronkelijke groep van 38 bartenders werd teruggebracht tot zestien en uiteindelijk tot de Final Ocho. “Ran heeft maar een waterkansje op de overwinning”, vertrouwde vader Jan ons nog voor de wedstrijd toe, waarschijnlijk om zoveel mogelijk druk weg te houden van Rans schouders. Maar zie: Ran zat bij de laatste zestien, vervolgens bij de laatste acht en toen hij samen met de Japanse en de Taiwanese kandidaat op het podium werd geroepen, kon de Belgische delegatie niet anders doen dan hopen op het ultieme resultaat.

Dat resultaat was hem in de voorbije jaren telkens door de vingers geglipt. Ga het even na: tweede in de World Class-wedstrijd van 2015, na winnaar Jurgen Nobels. Nog eens tweede in 2016, op een zucht van kampioen Dries Botty. Reken daar nog een tweede plaats bij in de minder groots opgezette Nikka-competitie van 2015, en je kunt je inbeelden dat Ran begon te denken dat hij het écht niet in zich had. Maar Bacardi-ambassadeurs Marc Colfs en Yves Van der Auwera geloofden in hun poulain, die een knaller van een drankje verzon voor deze editie van Bacardi Legacy. De wedstrijd verschilt van World Class in die zin dat het alles op één cocktail zet; één drink die qua klassiekergehalte kan wedijveren met een Mojito of een Daiquiri, terwijl het in World Class meer om techniek en presentatie draait. Niet dat dat niet van tel was de voorbije dagen in Berlijn, maar Bacardi Legacy kiest toch voornamelijk voor wat de bartenders in het glas weten te toveren. En toveren, dat deed Ran, met een mengsel van Bacardi Ocho, een droge en zoutige Amontillado-sherry, een olie van pindanoten, enkele druppels absint, crème de cacao, en een geutje geclarifieerd en gepasteuriseerd zeewater.

Waar andere kandidaten voor een toegankelijker drankje kozen, zoals de gedoodverfde winnares Loreta Toska, een Griekse wervelwind die bijzonder goed presenteerde en onder meer een bolletje vanille-ijs in haar cocktail gebruikte, ging Ran resoluut voor een niet-commerciële drink, met ingrediënten die het grote publiek niet altijd naar waarde weet te schatten. “Als je geen risico’s durft te nemen,” zo zei Ran ons op voorhand, “dan ga je ook nooit een klassieker uitvinden. De klassieke cocktails zijn ontstaan omdat bartenders zonder siropen of andere toevoegingen een maximum aan smaak samenstelden uit de spirits die ze bij de hand hadden.” Ran’s Clarita, een stevige maar goed uitgebalanceerde shortdrink, past volledig in dat plaatje.

Dat proefde ook de jury gisteravond in een kolkend Warenhaus in hartje Berlijn. De crème de la crème van de Aziatische bartendingwereld – landen als China, Japan en Taiwan zijn belangrijke groeimarkten voor Bacardi – tekende er present, net als de sterke Griekse kandidate, samen met een paar kanshebbers uit Australië en Nieuw-Zeeland. Niemand van hen kon echter op tegen het enthousiasme waarmee Ran ons landje vertegenwoordigde en tegen de perfecte afwerking waarmee hij Clarita aan de jury presenteerde. Noch hield iemand het droog toen duidelijk werd dat Ran de eindoverwinnaar was; nog niet in het minst de overwinnaar zelf. De ‘eeuwige tweede’ toonde zich een waardige kampioen.

Français

Ran Van Ongevalle vient de remporter la Bacardi Legacy. Franchement pas mal pour un barman issu d’un petit pays comme la Belgique. Hier soir, notre compatriote a donc décroché le trophée de l’une des plus importantes compétitions de bartending du monde. Une sacrée prouesse !

La compétition était plutôt rude ces derniers jours à Berlin. De grands noms de la mixologie comme Monica Berg, Dante Young, Ian Burrell, Ueno-san et Julie Reiner ont accompagné et évalué les candidats lors d’une série d’ateliers et de présentations. Les barmen en lice étaient au départ 38, puis 16. Seuls les meilleurs se sont retrouvés dans l’octogone final, le Final Ocho. Avant la compétition, Jan, le père de Ran, nous avait assuré que ce dernier « n’avait que peu de chance de l’emporter ». C’était pour faire retomber la pression, sans aucun doute… Mais voilà, Ran est resté parmi les 16 et ensuite parmi les 8 derniers candidats. A l’appel des 3 meilleurs finalistes (un Taiwanais et un Japonais ont également eu cet honneur), la délégation belge nourrissait de grands espoirs de première place.

Ces dernières années, les trophées ont toujours échappé à Ran. Deuxième de la compétition World Class en 2015, derrière le vainqueur Jurgen Nobels. Encore une fois deuxième en 2016, à un cheveu du champion Dries Botty. Ajoutez-y une deuxième place dans une compétition plus discrète, le concours Nikka, en 2015… Ran commençait à douter. Heureusement, les ambassadeurs Bacardi Marc Colfs et Yves Van der Auwera ont continué à croire en leur poulain. Pour cette édition de la Bacardi Legacy, Ran a su servir une boisson d’exception. La Bacardy Legacy diffère en effet de la compétition World Class par l’accent qui est mis sur un seul cocktail. Une boisson qui doit pouvoir rivaliser avec les classiques, comme un mojito ou un daiquiri. La World Class est plus axée sur la technique et la présentation. Celles-ci étaient bien sûr au rendez-vous à Berlin, mais la Bacardi Legacy aime que les barmen apportent un peu de magie à leurs préparations. Et c’est Ran qui a été le magicien de la soirée en proposant un savant mélange de Bacardi Ocho, de sherry Amontillado sec et salé, d’huile d’arachide, de quelques gouttes d’absinthe, de crème de cacao, et d’un trait d’eau de mer clarifiée et pasteurisée… Ça c’est le Ran’s Clarita.

Les autres candidats avaient quant à eux choisi des cocktails plus accessibles. Comme Loreta Toska, véritable tornade grecque et potentielle vainqueur de la compétition, qui avait soigné sa présentation en ajoutant une boule de glace vanille dans son cocktail. Ran avait résolument opté pour une boisson moins commerciale, composée d’ingrédients souvent méconnus du grand public. Il nous avait d’ailleurs prévenu : « Ce n’est pas en évitant de prendre des risques que l’on va créer un classique. Les barmen qui ont créé les cocktails classiques l’ont fait en magnifiant le goût des alcools qui étaient à leur disposition, sans utiliser de sirop ou d’autres additifs. » Le ‘Ran’s Clarita’, short drink à la fois fort et bien équilibré, s’inscrit parfaitement dans cette lignée.

Le jury de la Warenhaus de Berlin, où se tenait la compétition, était en tout cas du même avis hier soir. L’enthousiasme était grand devant la présentation et la finition parfaite du ‘Ran’s Clarita’. La crème de la crème des bartenders asiatiques (les pays comme la Chine, le Japon et Taiwan sont des marchés en plein essor pour Bacardi), la candidate grecque et les challengers australiens et néozélandais n’ont rien pu faire. Que d’émotion lorsque Ran a été proclamé grand vainqueur au terme de la compétition : l’éternel deuxième était enfin devenu champion.