SLOW FOOD CHEFS ALLIANCE

DE SLOW FOOD CHEFS ALLIANCE, EEN INTERNATIONALE BEWEGING DIE DE VOEDSELBIODIVERSITEIT WERELDWIJD HELPT BESCHERMEN, KRIJGT OOK EEN BELGISCHE AFDELING. NEGENTIEN CHEFS VAN EIGEN BODEM HEBBEN ZICH AL AANGESLOTEN.

Na Italië, Nederland, Marokko, Albanië, Mexico en Canada is België het zevende land waar een groep chefs zich engageert om duurzamer te werken. In de zeven landen waar de Slow Food Chefs Alliance actief is, hebben al bijna 600 hotels en restaurants zich aangesloten.

De leden van de Slow Food Chefs Alliance beloven, in welk land ze ook werken, om vooral lokale grondstoffen te kopen bij producenten en ambachtslieden die puur en eerlijk werken. Daarnaast hebben onze negentien - momenteel nog voornamelijk Brusselse en Waalse - chefs enkele specifieke Belgische richtlijnen geformuleerd.

VERPLICHTE CRITERIA VOOR BELGISCHE CHEFS
- Enkel werken met verse groenten en fruit en diepgevroren of ingeblikte producten bannen.
- Eieren moeten van label 0 (biologisch) of 1 (vrije uitloop) zijn.
- Industrieel vlees links laten liggen en kiezen voor hoevevlees.
- Enkel duurzaam gevangen vis gebruiken.

Daarnaast formuleerden ze ook nog enkel bijkomende criteria. De deelnemende chefs moeten ten minste aan vier hiervan voldoen:
- Zo veel mogelijk met seizoensgebonden producten werken via korte keten en uit de buurt.
- Geen industriële frisdranken op de kaart zetten, maar kiezen voor artisanale alternatieven.
- Een Belgisch water (Spa of Bru) schenken in plaats van een buitenlands merk.
- Een bierkaart met Belgische, artisanale bieren (zoals Drie Fonteinen, Contillon, Senne,...) opstellen.
- Met minstens 30 % biologische, biodynamische of natuurlijke wijnen werken.
- Ten minste 30 % van de aangeboden kazen is van rauwe melk.
- Ecologische poetsmiddelen gebruiken.

Tijdens de twaalfde editie van Bioweek - van 4 tot 12 juni - zullen de deelnemende chefs zich voorstellen aan het grote publiek. Op 4 en 5 juni zal je kunnen proeven van hun gerechten op de Place d'Armes in Namen. Klik hier voor meer informatie! 


L’ALLIANCE SLOW FOOD DES CHEFS, UN MOUVEMENT INTERNATIONAL QUI CONTRIBUE À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE, COMPTERA BIENTÔT UNE SECTION BELGE. DIX-NEUF CHEFS SE SONT DÉJÀ AFFILIÉS DANS NOTRE PAYS.

Après l'Italie, les Pays-Bas, le Maroc, l'Albanie, le Mexique et le Canada, la Belgique est le 7ème pays dans lequel un groupe de chefs s’engage à travailler de manière plus durable. Près de 600 hôtels et restaurants se sont déjà affiliés dans les 7 pays où l’Alliance Slow Food des chefs est active.

Quel que soit le pays dans lequel ils travaillent, les membres de l’Alliance Slow Food des chefs promettent d’acheter surtout des produits locaux chez des producteurs et artisans travaillant de manière pure et honnête. En outre, nos 19 chefs (pour l’instant principalement Bruxellois et Wallons) ont formulé quelques critères spécifiques belges.

CRITÈRES OBLIGATOIRES POUR LES CHEFS BELGES
- Travailler uniquement avec des fruits et légumes frais et bannir les légumes surgelés ou en conserve.
- Travailler avec des œufs label 0 (bio) ou 1 (plein air)
- Travailler avec des viandes fermières non industrielles.
- Travailler avec du poisson émanant de la pêche durable.

Ils ont également formulé des critères complémentaires. Les chefs participants doivent répondre au moins à 4 d'entre eux:
- Travailler le plus possible avec des produits de saisonnalité, de proximité et en chaînes courtes.
- S’interdire de proposer des sodas industrielsà la carte et leur proposer en alternative des boissons artisanales.
- Servir une eau belge (SPA ou Bru) et non une marque étrangère
- Composer une carte des bières avec des bières belges artisanales (comme Drie Fonteinen, Cantillon, Senne,…)
- Travailler avec au moins 30% de vins bios, biodynamiques ou naturels.
- Proposer au moins 30% de fromages au lait cru.
- Utiliser des détergents écologiques.

Lors de la 12ème édition de la Semaine Bio (du 4 au 12 juin), les chefs participants se présenteront au grand public. Les 4 et 5 juin, vous pourrez déguster leurs plats sur la Place d'Armes à Namur. Cliquez-ici pour plus d'informations.