SILO'S

HOE MOEILIJK IS HET OM NIET WILD TE WORDEN VAN EEN BRASSERIE DIE ONTSTAAN IS DOOR DE VEREENDE KRACHTEN VAN EEN KOPPEL MET EEN STERRENRESTAURANT EN EEN KOPPEL MET EEN SUCCESVOLLE CATERINGZAAK? AARTSMOEILIJK, ZO BEWIJST HET NIEUWE TOPADRES VAN BOORTMEERBEEK.

ONDERNEMERS MET PAKKEN ERVARING Hoe zet je de stap van sterrenzaak Folliez en catering Daniel’s richting een brasserie? Simpel. Door te luisteren naar de noden van de tijd. Zowel particulieren als bedrijven spenderen op een nieuwe en vooral prijsbewuste manier in horeca. De twee Danny’s en hun respectievelijke echtgenotes Daniëlle en Karine weten door hun ervaring wat kwaliteit is en zijn erin geslaagd om hun productpassie te laten uitmonden in de hedendaagse brasseriekaart van Silo’s, aangevuld met een exquise wijnselectie of een goed glas bier met mout ....

IMPOSANT DESIGN Buiten op de parking wordt Silo’s met koeien van letters gesignaleerd als Malterie de Boortmeerbeek. Sinds 1946 was hier een graanopslagplaats in werking die de laatste decennia is omgebouwd tot kantoorruimte. De uitzonderlijke locatie – een mouterij – zorgt meteen voor crisp en cachet zodat de vergelijking met het Meatpacking District in New York nooit veraf is.

WIJN Het behoud van dat industriële karakter (funderingspalen, trechtermonden, oude werktuigen, betonnen vloer) was een must voor de ondernemers. Samen met Will Erens van Pure Sang vertrokken ze van een ruimte met beton en grote glaspartijen. Daarbij kozen ze voor een knusse inrichting met boomstamdesign, schapenvellen, houten tafels, lange banken en sfeerverlichting. Alsof je met je voorouders op jacht moet voor je iets te eten of drinken zal krijgen. Gelukkig valt je oog meteen op de niet te vermijden klimaatkasten in glas en staal die zich bekommeren om vlees en wijn. Wil je een glas wijn, dan bewaren Enomatic wijnsystemen via inert gas zestien geopende witte en zestien geopende rode wijnen. Met je eigen chipkaart kan je zelf tanken en kiezen tussen een slok van 3 cl, een degustatie van 6 cl of een glas van 12 cl. Tenslotte is er nog het geheime schriftje van Danny Vanderschueren, met schitterende wijnen uit zijn collectie, altijd tegen redelijke prijzen. Verder heeft hij er ook voor gezorgd dat elke wijn die hier gedronken kan worden, ook meengenomen kan worden naar huis.

KRAAKVERSE BRASSERIEKEUKEN Het vlaggenschip (of liever gezegd -schepen) van Silo’s is (zijn) steak tartaar en vol-au-vent. De dagschotel 's middags kost amper 14 euro, een volledig dagmenu 's avonds 25 euro. Verder wordt het niveau van keuken en zaal onwaarschijnlijk gelift door de bijzondere tafelbereiding van dame blanche.

RIJKE GESCHIEDENIS Silo's is een totaalconcept waar de eerlijke keuken tot haar basis wordt herleid en waarbij de rijke geschiedenis van de mouterij de keuken enkel nog versterkt.


COMMENT NE PAS DEVENIR FOU D'UNE BRASSERIE NÉE DES FORCES CONCERTÉES D'UN COUPLE POSSÉDANT UN RESTAURANT ÉTOILÉ ET D'UN COUPLE POSSÉDANT UN SERVICE TRAITEUR À SUCCÈS ? ARCHIDIFFICILE, COMME LE PROUVE LA NOUVELLE GRANDE ADRESSE DE BOORTMEERBEEK.

UN DESIGN IMPOSANT Dehors, sur le parking, Silo’s est signalé par d'énormes lettres comme la Malterie de Boortmeerbeek. Depuis 1946, se trouvait ici un silo à grains qui, ces dernières décennies, a été transformé en espace de bureaux.

LE VIN La préservation de ce caractère industriel (poteaux de fondation, orifices des entonnoirs, anciens outils, sol en béton) était un must pour les entrepreneurs. Avec Will Erens de Pure Sang, ils sont partis d'un espace fait de béton et de grandes surfaces vitrées. En outre, ils ont opté pour un aménagement confortable avec udesign de bûches, des peaux de mouton, des tables en bois, de longs bancs et de l'éclairage d'ambiance. Envie d'un verre de vin ? Les systèmes Enomatic conservent seize bouteilles de vin blanc ouvertes et seize bouteilles de vin rouge ouvertes grâce à du gaz inerte. Avec votre propre carte à puce, vous pouvez faire vous-même le plein et choisir entre une gorgée de 3 cl, une dégustation de 6 cl ou un verre de 12 cl. Pour terminer, il y a aussi le petit cahier secret de Danny Vanderschueren, avec des vins formidables de sa collection, toujours à des prix raisonnables.

UNE HISTOIRE RICHE Silo's est un concept total où la cuisine savoureuse est ramenée à l'essentiel et où l'histoire riche de la malterie ne fait que renforcer la cuisine.

 

INFO

Leuvensesteenweg 350 - 3190 Boortmeerbeek

+32 (0)15 51 11 11 - silos.be