VERNE/CYRIEL

ZOALS DE STRAATNAAM DOET VERMOEDEN IS HET IN DE BUURT VAN HET ROESELAARSE VERNE ALTIJD FEEST. ENKELE MAANDEN GELEDEN WERD ER DRUK VERBOUWD TER HOOGTE VAN DE KERMISSTRAAT. ZO KON VERNE KLEINE BROER CYRIEL VERWELKOMEN.

KLEINSCHALIGE BAR Grote broer Verne houdt café met 65 soorten gin. De bar zelf is erg intiem door zijn beperkt aantal zitplaatsen, maar net daarom is het aandacht voor detail in meubilair en verlichting des te opvallend. Boven in het salon staat zelfs een oude platenspeler opgesteld die popelt om jouw platen onder zijn naald door te halen. Ook de service wordt steevast nauwlettend in de gaten gehouden; daarom staat Henk De Gheldere altijd zelf achter de bar van zijn zaak.

VAN BAR NAAR FOTOGALERIJ De woonruimte van de eigenaars doet al sinds de opening in 2012 dienst als tentoonstellingsruimte en luistert toepasselijk naar de naam ‘Kermisstraat 60’. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling om via het café de weg naar de fotogallerij te wijzen – als drempelverlager dus – maar door het succes van Verne was er al snel behoefte aan nog méér Verne.

EXPO, BAR & SHOP Wegens een tekort aan ruimte ter hoogte Kermisstraat 58 werden verbouwingen uitgevoerd in het naburige pand, ook om een gezellige stadstuin te kunnen aanbieden. In het extra pand vind je naast extra Verne-ruimte ook shop Cyriel – naar de naam van de vroegere bewoner – die een selectie gedistilleerde dranken en toebehoren aanbiedt, samen met een nieuw assortiment in food & drinks. Cyriel biedt tevens de kans aan startende ondernemers om hun product lokaal uit te testen op de markt. Daardoor vindt tegenwoordig ook een jonger en innovatiever publiek de weg naar Verne. Ondertussen werkt Henk aan een draaiboek voor startende ondernemers in Roeselare waarin hij al zijn ondernemende inspiratie verzamelt!


COMME LE LAISSE ENTENDRE LE NOM DE LA RUE, LA FÊTE RÈGNE TOUJOURS EN MAÎTRE DANS LE QUARTIER DU CAFÉ VERNE À ROESELARE. IL Y A QUELQUES MOIS, LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION ALLAIENT BON TRAIN DANS LA RUE DE LA KERMESSE, PERMETTANT AUJOURD’HUI À VERNE D’ACCUEILLIR SON PETIT FRÈRE CYRIEL.

BAR A PETITE ECHELLE Le grand frère Verne propose 65 variétés de gin à ses hôtes. Le bar même est très intime grâce à son nombre restreint de place, mais c’est précisément pour cette raison que l’attention accordée au mobilier et aux éclairages se remarque d’autant plus.

EXPO, BAR & SHOP Suite à un manque d’espace au 58 de la rue de la Kermesse, des travaux de transformation ont été entrepris dans l’immeuble voisin. C’est là que les clients découvrent désormais, en plus d’un espace Verne supplémentaire, la boutique Cyriel-  qui doit son nom à l’ancien habitant-  qui propose une sélection de spiritueux et d’accessoires, de même qu’un nouvel assortiment de food & drinks. Cyriel offre également aux entrepreneurs débutants l’opportunité de tester localement leurs produits sur le marché.

 

INFO

Kermisstraat 58 - 8800 Roeselare

+32 (0)477 65 95 65 - vivaverne.be