BRASSERIE BARRAGE

De locatie van Brasserie Barrage is doordesemd van geschiedenis. Al in de Middeleeuwen was er een brug ter hoogte van de huidige brasserie die in de loop van de tijd vervangen werd door een reeks sluizen en barrages. In 1905 opende een herberg er voor het eerst zijn deuren. Vandaag kennen fietsers die de Leie volgen van Gent naar Kortrijk deze Barrage als de uitgelezen plek om te genieten van een snack, een koffie of een streekbiertje.


La Brasserie Barrage se situe dans un lieu rempli d’histoire. Au Moyen-Âge déjà, un pont avait été construit à la hauteur de la brasserie actuelle avant d’être remplacé par une série d’écluses et de barrages au fil de temps. En 1905, une auberge y ouvrit ses portes pour la première fois. Aujourd’hui, les cyclistes qui suivent la Lys de Gand à Courtrai connaissent le Barrage comme l’endroit idéal pour manger un bout et commander un café ou une bière régionale.

INFO
SINT-ELOOISPLEIN 40, 8793 SINT-ELOOS-VIJVE
+32 (0)477 33 41 83, BRASSERIEBARRAGE.BE