WINSTONS

Hotel Messeyne, een instituut in Kortrijk, kocht het aanpalende pand op, en bracht er een bar in onder. “We serveren het betere glas wijn, drie bieren van het vat, enkele streekbieren, en een uitgelezen cocktailselectie.” aldus zaakvoerder Siegfried Beeckaert. “Er is ook een tapaskaart, met onder meer Spaanse charcuterie en een terrine van foie gras.”


L’hôtel Messeyne, une institution à Courtrai, a racheté l’immeuble adjacent et y a aménagé un bar. “Nous y servons des vins succulents,” explique le gérant Siegfried Beeckaert, “trois bières au fût, quelques bières régionales et une sélection de cocktails soigneusement choisis. Nous avons aussi une carte de tapas, notamment avec de la charcuterie espagnole et une terrine de foie gras.”

INFO
GROENINGESTRAAT 19, 8500 KORTRIJK
+32 (0)56 21 21 66,
SITE WINSTONS