PRIVACY POLICY

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit wat voor persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we er mee doen, zodat je met kennis van zaken kan beslissen of je jouw persoonlijke gegevens met ons deelt. Als we het hebben over persoonlijke gegevens, bedoelen we alle gegevens en informatie die ons direct of indirect toelaat je te identificeren of contacteren.

1. Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens?

Marvin Media verzamelt de gegevens. Marvin Media BVBA is een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel in de Rijselstraat 236, 8200 Brugge, en met BTW-nummer 0821.737.181. Marvin Media is de verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke privacy wetgeving, wat betekent dat het Marvin Media is die het doel bepaalt van de verwerking van jouw gegevens en ook de manier waarop de gegevens worden verwerkt.

2. Wat voor persoonlijke gegevens verzamelen we?

We houden jouw naam, familienaam, het naam van jouw bedrijf, je e-mail adres, je adres en je telefoonnummer bij. Het is mogelijk dat we ook je IP-adres registreren, de sector waarin je werkt, wat je persoonlijke voorkeuren zijn en andere persoonlijke gegevens die je ons doorgeeft. Omdat ons aanbod en de functionaliteiten van de website regelmatig kunnen worden aangepast, is het mogelijk dat het soort persoonlijke gegevens dat je ons kan doorgeven ook wijzigt.

In volgende situaties zal je ons bijvoorbeeld persoonlijke gegevens doorgeven:

 • als de diensten die je gebruikt betaling vereisen, zullen we factuurgegevens en betaalinformatie verzamelen;
 • als je voor een job solliciteert bij ons, zullen we de gegevens verzamelen die je ons bezorgt tijdens het sollicitatieproces
 • als je meedoet aan een online enquête of als je je inschrijft om bepaalde informatie te ontvangen, zullen we ook de gegevens verzamelen die je ons bezorgt.

We verzamelen ook persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixel tags.  Zo’n geautomatiseerde middelen en technologieën houden bijvoorbeeld bij met welk soort browser of toestel je surft, wat je browser voorkeuren zijn, en andere informatie over je surfgedrag op onze website(s) (zoals bekeken pagina’s, tijd gespendeerd op een pagina of aantal clicks).  Veel van de gegevens die we verzamelen door middel van zo’n geautomatiseerde middelen en technologieën zijn géén persoonlijke gegevens, maar sommige gegevens wel.  Als je graag meer wil weten over de cookies die we gebruiken, kan je een kijkje nemen op onze cookie policy.

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonlijke gegevens?

We verwerken jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden. We zullen jouw toestemming vragen als we gegevens willen gebruiken voor een doel dat je niet in dit privacybeleid terugvindt.

 1. Om je abonnement(en) te beheren en om je (toegang tot) onze tijdschriften te verschaffen
  Als je je abonneert op onze tijdschriften, hebben we jouw naam, familienaam, de naam van je bedrijf (indien van toepassing), je e-mail adres, je adres, je telefoonnummer en je betaal- of factuurgegevens nodig om je abonnement te beheren en om te verzekeren dat we je het tijdschrift kunnen bezorgen. We zullen je af en toe berichten sturen m.b.t. je abonnement(en). Het gaat dan bijvoorbeeld om een bestelbevestiging, een vraag tot hernieuwing van je abonnement of facturen. We kunnen je ook berichten sturen die met onze dienstverlening te maken hebben als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer een magazine vertraging heeft opgelopen of wanneer er een probleem is met jouw abonnement.
   
 2. Om je onze andere diensten te verschaffen
  Naast abonnementen op onze tijdschriften, bieden we andere diensten aan, zoals bv. content op onze website(s), copywriting en uitgeverijdiensten, de organisatie van de Venuez Awards, de organisatie van wedstrijden, enz. Als je ons vraagt om jou dergelijke diensten te verschaffen, hebben we mogelijk ook jouw naam, familienaam, de naam van je bedrijf (indien van toepassing), je e-mail adres, je adres, Privacybeleid versie mei 2018 je telefoonnummer en je betaal of factuurgegevens nodig om deze diensten aan jou te kunnen verschaffen. Afhankelijk van de specifieke dienst waarvoor je een beroep doet op ons, hebben we misschien nog bijkomende gegevens nodig om jou een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen verzekeren.
   
 3. Om onze diensten te verbeteren en om nieuwe producten te ontwikkelen
  We ontwikkelen en verbeteren onze diensten en producten constant, zoals de gebruikservaring op onze website(s) en de andere diensten die we aanbieden. In sommige gevallen zullen we jouw persoonlijke gegevens daarvoor gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je ons vragen hebt gesteld over een dienst of wanneer je bepaalde gebruiksvoorkeuren hebt doorgegeven.
   
 4. Voor promotionele en marketing doeleinden 
  We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor promotionele en marketing doeleinden. Bijvoorbeeld: om je op de hoogte te brengen van een nieuwe dienst die je kan interesseren of om je voorkeuren beter in te schatten. Als je niet wil worden gecontacteerd voor promotionele doeleinden, kan je ons dit laten weten op privacy@marvinmedia.be.

  Als je je hebt ingeschreven op een van onze nieuwsbrieven, kan je altijd aangeven dat je de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen door de “unsubscribe” link te volgen die je terugvindt onderaan elke nieuwsbrief.
   
 5. In het kader van sollicitatieprocedures en om een database van mogelijke kandidaten aan te leggen
  Als je bij ons solliciteert zal je ons gegevens moeten bezorgen zoals je naam, familienaam, e-mail adres, CV en andere informatie die relevant is voor de vacature. We zullen deze informatie gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure om te beoordelen welke sollicitant het meest geschikt is en om je al dan niet in dienst te nemen. Zelfs wanneer je als sollicitant niet in dienst werd genomen, kunnen we jouw gegevens bijhouden in onze database van mogelijke kandidaten, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze diensten en zodat we je kunnen contacteren als er een nieuwe vacature zou vrijkomen.
   
 6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Sommige persoonlijke gegevens die je ons hebt bezorgd moeten we gedurende zekere tijd bijhouden omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld: de geldende boekhoudwetgeving verplicht ons om facturen in principe 7 jaar bij te houden.

4. Hoe lang houden we jouw persoonlijke gegevens bij?
In principe houden we je gegevens bij zolang je je toestemming daarvoor niet intrekt. Maar het is mogelijk dat er een wettelijke verplichting op ons rust om bepaalde gegevens langer bij te houden of dat we jouw gegevens nog nodig hebben om onze contractuele verplichtingen t.a.v. jou na te kunnen komen. In zo’n geval zullen we de gegevens in elk geval bijhouden zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn of zolang dat nodig is om ons contract uit te voeren.

5. Kan je zien over welke persoonlijks gegevens we beschikken en kan je je gegevens laten aanpassen of laten verwijderen?
Je mag ons vragen om jou een overzicht te sturen van de persoonlijke gegevens die we van jou hebben. Als je meent dat jouw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, of als je vindt dat we de gegevens onterecht verwerkten, mag je ons vragen om de gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen uit onze systemen. Onder de toepasselijke privacywetgeving heb je ook recht op beperking van verwerking, recht van bezwaar en recht op overdraagbaarheid. Als je wil weten wat dit Privacybeleid versie mei 2018 precies inhoudt, vind je hierover meer informatie op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je nog met bezorgdheden zit of als je je rechten wil uitoefenen, kan je ons per e-mail contacteren op privacy@marvinmedia.be. Om zeker te zijn dat je zegt wie je bent, kunnen we je vragen om ons een kopie van je identiteitskaart te bezorgen samen met je verzoek.

We zullen ons best doen om zo snel mogelijk te antwoorden op al jouw vragen en we zullen je in élk gevallen binnen de 30 dagen antwoorden. We staan ook altijd open voor feedback. We hopen dat dat niet het geval zal zijn, maar als je toch niet tevreden bent over hoe we met je verzoek omgaan, mag je altijd de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

6. Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens?

We evalueren onze handelswijzen op het gebied van verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, om ongeautoriseerde toegang tot systemen te voorkomen. We doen ons uiterste best om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en bekendmaking, en we geven enkel toegang tot persoonlijke gegevens aan die medewerkers, contractanten en vertegenwoordigers die toegang moeten krijgen omdat ze ons helpen de gegevens te verwerken.

7. Delen we je data met anderen of verwerken we gegevens buiten Europa?
We delen je data niet met anderen en we verwerken je gegevens niet buiten Europa, behalve in de volgende gevallen:

Voor externe gegevensverwerking
Het is mogelijk dat we jouw persoonlijke gegevens delen met andere betrouwbare bedrijven die ons helpen jouw gegevens te verwerken. Als we dat doen, zal de gegevensverwerker altijd de nodige vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen moeten treffen en mag de gegevensverwerker jouw gegevens enkel overeenkomstig onze instructies verwerken, in overeenstemming met dit privacybeleid. We maken momenteel gebruik van de volgende externe verwerkers:

 • MailChimp (nieuwsbrieven)
 • Teamleader (customer relationship management)
 • Mollie, Stripe and Paypal (betaling)
 • Squarespace (CMS, webbouwer, web hosting)

Van voormelde verwerkers, is MailChimp in de Verenigde Staten gevestigd. MailChimp heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan het EU-VS privacy shield, wat betekent dat het bedrijf wat gegevensbescherming betreft vergelijkbare standaarden hanteert dan degene die in Europa van toepassing zijn.

Om juridische redenen
Het is mogelijk dat we jouw persoonlijke gegevens met bepaalde autoriteiten moeten delen, als we juridisch verplicht zijn om dat te doen of om te voldoen aan een uitvoerbaar overheidsbevel. Die autoriteiten kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden.

Verkoop, fusie of overdracht van gegevens tezamen met merk of website
Als Marvin Media samensmelt met een ander bedrijf of wordt gekocht door een derde partij, zal dat ander bedrijf of die derde partij toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens op dezelfde wijze als in dit privacybeleid wordt omschreven.

Spine BVBA, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Rijselstraat 236, 8200 Brugge en met BTW-nummer 0844.385.889 is de eigenaar van de geregistreerde merken Venuez en Arnold, waar Marvin Media momenteel de licentie voor heeft. Als een andere partij de licentie krijgt op de merken of als de merken of met de merken gerelateerde activa (zoals bv. de websites) worden overgedragen aan een derde partij, is het mogelijk dat de persoonsgegevens die verband houden met dat merk of met de overgedragen activa ook mee overgaan naar zo’n derde partij.

8. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is toepasselijk op alle diensten die worden aangeboden door Marvin Media en haar filialen. Marvin Media is de verwerker voor alle gegevens die op de volgende websites worden verzameld:

 • www.venuez.be en andere pagina’s voor evenementen of websites gelinkt aan het geregistreerde merk VENUEZ
 • www.arnold.world en andere pagina’s voor evenementen of websites gelinkt aan het geregistreerde merk Arnold
 • www.marvinmedia.be

Ons privacybeleid strekt zich niet uit tot de gegevensverzameling van derde partijen. Soms zullen we, naar onze keuze, op onze websites links plaatsen naar andere diensten of producten. Als je zo’n link volgt, doe je er goed aan het privacybeleid van de derde partij die verantwoordelijk is voor de site die je bezoekt na te lezen. Onze websites bevatten ook sociale mediafuncties (bv. Instagram widget). Deze functies kunnen informatie verzamelen, zoals uw IP-adres of welke pagina u op onze site bezoekt, en ze kunnen cookies plaatsen om te verzekeren dat ze goed werken. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het aanbiedende bedrijf.

9. Kunnen we dit privacybeleid wijzigen
We behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. We zullen alle wijzigingen aan dit privacybeleid hier posten, en als de wijzigingen aanzienlijk zijn zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgeving van de wijzigingen per email).

10. Nog vragen of klachten?
We hopen dat dit privacybeleid je voldoende informatie verschaft over hoe we omgaan met jouw gevens. Als je toch nog vragen of klachten zou hebben, kan je ons contacteren op privacy@marvinmedia.be.

Privacybeleid geüpdatet op 25 mei 2018.