BACARDI RUM SINCE 1862: RESTYLING

IN 1862 VEROORZAAKTE DON FACUNDO BACARDÍ MASSÓ IN SANTIAGO DE CUBA HEEL WAT DEINING. HIJ CREËERDE ER EEN LICHTE RUM DIE EEN HEUSE REVOLUTIE ZOU ONTKETENEN IN DE DRANKENWERELD. OMDAT ER AAN EEN SUCCESRECEPT BETER ZO MIN MOGELIJK GESLEUTELD WERD, BLEEF DE SMAAK VAN DE RUM AL DIE JAREN ONGEWIJZIGD. SPECIAAL VOOR DE 153STE VERJAARDAG VAN HET RUMMERK, WERD HET DESIGN VAN DE FLES EVENWEL AANGEPAKT.

UIT HET ARCHIEF Voor het nieuwe ontwerp van het Bacardi rumportfolio werd het archief van Bacardi zowat binnenstebuiten gekeerd zodat de unieke geschiedenis van het merk zo accuraat mogelijk weergegeven kon worden. Sommige elementen bleven behouden of minimaal aangepast – denk aan het kenmerkende logo met de vleermuis dat zowel een goede gezondheid als familiale eenheid symboliseert – andere aspecten werden dan weer drastisch gewijzigd.

COCKTAILPIONIERS De nieuwe fles verwijst evenzeer naar de kwaliteit van het merk en de passie van de makers. Bacardi behoort tot ‘s werelds meest verspreide dranken en vormt dankzij haar veelzijdigheid de beste basis voor cocktails als Mojito, Daiquiri, El Presidente en Cuba Libre.

NIEUWE, VISUELE IDENTITEIT Om een fles te creëren die aan de behoeften van de beste bartenders zou voldoen, werd de hulp van de beste bars ingeroepen. De nieuwe fles, die trouwens nog steeds te herkennen valt aan haar klassieke Georgia Green-kleur, is slanker en hoger. Door haar lichtjes aangepaste vorm is de fles handiger in gebruik en kan ze dus sneller uit een standaard bar-rail geplukt worden. Dankzijk haar ergonomische gewichtsverdeling is de fles nu ook perfect afgestemd op een professioneel gebruik.

150-JARIGE HERITAGE Op de labels van het integrale gamma figureert het typische Bacardi-wapenschild, dat kort de bewogen, 150-jarige geschiedenis schetst van zowel de familie, het merk als de iconische drank. Het etiket is gemaakt van gerecycleerde suikerrietvezels; een bijproduct van de rumproductie waarmee de makers opnieuw naar hun oorsprong verwijzen.

HERITAGE NAAMGEVING Samen met het nieuwe ontwerp krijgen de verschillende rums ook een nieuwe naam, gebaseerd op de originele Spaanse benaming. Superior, Gold en Black worden vanaf nu respectievelijk Carta Blanca, Carta Oro en Carta Negra. Met hun onmiskenbare art déco-stijl reflecteren de flessen de unieke afkomst van het merk, rekening houdend met de doelgerichte service naar barprofessionals en uiteindelijk ook met de beleving van de consument.


EN 1862, DON FACUNDO BACARDÍ MASSÓ A PROVOQUÉ D'IMPORTANTS REMOUS À SANTIAGO DE CUBA. IL Y A CRÉÉ UN RHUM LÉGER QUI ALLAIT DÉCHAÎNER UNE FORMIDABLE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DES BOISSONS. PARCE QU'IL VAUT MIEUX BRICOLER LE MOINS POSSIBLE UNE RECETTE À SUCCÈS, LE GOÛT DU RHUM EST DEMEURÉ INCHANGÉ PENDANT TOUTES CES ANNÉES. TOUT SPÉCIALEMENT POUR LE 153E ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE DE RHUM, LE DESIGN DE LA BOUTEILLE A ÉTÉ REVU.

TOUT DROIT DES ARCHIVES Pour le nouveau projet du portefeuille de rhums Bacardi, les archives de Bacardi ont quelque peu été mises sens dessus dessous afin de permettre une reproduction aussi fidèle que possible de l'histoire de la marque. Certains éléments ont été maintenus ou ont subi une adaptation minime - pensez au logo caractéristique avec la chauve-souris qui symbolise à la fois bonne santé et unité familiale - et d'autres aspects ont été radicalement modifiés.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE Pour le nouveau projet, Bacardi a demandé l'aide de quelques grands bartrenders afin de créer une bouteille répondant à leurs besoins. La nouvelle bouteille, qui est d'ailleurs toujours reconnaissable à sa couleur classique Georgia Green, est plus fine et plus haute. Grâce à sa forme légèrement adaptée, la bouteille est plus facile à utiliser et elle peut donc être retirée plus rapidement d'un rail de bar standard. Grâce à sa répartition de poids ergonomique, la bouteille convient maintenant aussi parfaitement à une utilisation professionnelle.