GO GREEN OR GO HOME

IN 2010 BRACHT VENUEZ HAAR EERSTE MAGAZINE UIT. HET BLAD STOND BOL VAN DE INNOVERENDE TRENDS, NIEUWE PRODUCTEN EN INSPIRERENDE ZAKEN. EEN SCHERPZINNIG GEKOZEN THEMA VORMDE DE RODE DRAAD. DAT THEMA WAS ‘ECO HOSPITALITY’. RINGS A BELL, DOESN’T IT? NU, ZES JAAR LATER, STAAT VENUEZ BEKEND ALS DE REFERENTIE BINNEN HET BELGISCHE HORECALANDSCHAP. WE HOUDEN ZOALS STEEDS VINGER AAN DE POLS, MEER NOG, WE TRACHTEN TRENDS VOORAF TE DETECTEREN. OM DAT ZO GOED MOGELIJK UIT TE VOEREN, BLIK JE BEST AF EN TOE TERUG OP HET VERLEDEN. VOOR DEZE GO GREEN SPECIAL GAAN WE TERUG IN DE TIJD EN CHECKEN WE OF DE VOORSPELLINGEN VAN HET EERSTE NUMMER UITKWAMEN.

DE ECOLOGISCHE TREND Zes jaar geleden vroeg men zich af of er sprake was van een ecologische trend (van voorbijgaande aard) of van een nieuwe, groenere lifestyle. De boodschap leek door te dringen bij de consument maar dat was jammer genoeg niet echt het geval. Slechts 5% hield rekening met onze blauwe planeet bij het boodschappen doen. De horecaondernemer leek nog slechter te scoren. De investeringen in groene energie en duurzame materialen werden door veel entrepreneurs als te duur gezien. Doordat de voordelen pas op lange termijn zichtbaar werden, spendeerden veel ondernemers er geen tijd of aandacht aan. Nu, zes jaar later, liggen de kaarten anders. Verschillende horecazaken besteden grote aandacht aan duurzaamheid en ecologie. Bioproducten staan centraal,  gerechten bestaan uit ingrediënten van lokale oorsprong, steeds meer zaken hanteren een strategisch uitgedokterd waste management en ondernemers lijken zich meer te focussen op volledig zelfbereide food & drinks. 

3N1A5009.jpg

Het blijft niet langer bij die ene bartender die bezig is met lokale producten en weigert om ingrediënten die buiten seizoen zijn of honderden kilometers moeten reizen te gebruiken, of die bepaalde chef die eigenhandig z’n moestuin onderhoudt om gasten een pure en eerlijke keuken te serveren. Zowel kleine als grote ondernemers lijken de boodschap begrepen te hebben. VENUEZ sprak, net als zes jaar geleden, met specialist ter zake trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings over het verleden, heden en de nabije toekomst. Een kleine throwback, als je wil, over ecologie, duurzaamheid, lokaliteit en seizoensgebondenheid. Waar staan we anno 2016? 


READ MORE IN VENUEZ EDITION 34.


C’EST EN 2010 QUE VENUEZ A ÉDITÉ SON PREMIER MAGAZINE. CELUI-CI REGORGEAIT DE TENDANCES INNOVANTES, DE NOUVEAUX PRODUITS ET D’ÉTABLISSEMENTS SORTANT RÉSOLUMENT DE L’ORDINAIRE. UN THÈME SOIGNEUSEMENT CHOISI FORMAIT LE FIL CONDUCTEUR. CE THÈME ÉTAIT « L’ECO HOSPITALITY ». CELA ÉVOQUE QUELQUE CHOSE, NON? AUJOURD’HUI, SIX ANS PLUS TARD, VENUEZ EST RÉPUTÉ POUR ÊTRE LA RÉFÉRENCE DANS LE PAYSAGE HORECA BELGE. NOUS SUIVONS COMME TOUJOURS LES CHOSES DE TRÈS PRÈS. MIEUX ENCORE, NOUS TENTONS DE DÉTECTER LES TENDANCES À L’AVANCE. POUR FAIRE CELA DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES, IL EST PRÉFÉRABLE DE JETER DE TEMPS À AUTRE UN REGARD SUR LE PASSÉ. POUR CETTE ÉDITION ‘GO GREEN SPECIAL’, NOUS REMONTONS DANS LE TEMPS AFIN DE VÉRIFIER SI LES PRÉDICTIONS DU PREMIER NUMÉRO SE SONT AVÉRÉES EXACTES.

LA TENDANCE ÉCOLOGIQUE Il y a six ans, on se posait la question de savoir si on parlait d’une tendance écologique ou d’un nouveau style de vie plus vert. Le message semblait faire son chemin dans l’esprit du consommateur, mais ce n’était hélas pas le cas. Le score de l’entrepreneur horeca s’avérait encore plus mauvais. Les investissements en énergie verte et en matériaux durables étaient perçus comme étant trop coûteux par de nombreux entrepreneurs. Aujourd’hui, six ans plus tard, les choses se présentent différemment. Tout comme il y a six ans, VENUEZ a eu un entretien avec Herman Konings, spécialiste en analyse des tendances, à propos du passé, du présent et d’un avenir proche. Un petit retour en arrière, si vous voulez, à propos de l’écologie, de la durabilité et des achats locaux et saisonniers. Où en sommes-nous en 2016 ?